{"domain":["Tik lietuvi\u0161ki (.lt) domenai: kosmeda.eu"]}